Väikelaevade ja jettide sertifitseerimine

Juba alates 1995 aastast näitab CE märk toote vastavust Euroopa Liidu seadustele olenemata sellest, kus toode on valmistatud, ning tagab selle toote takistamatut liikumist Euroopa turul

Paigaldades CЕ märgise oma tootele, kinnitab tootja täielikku vastutust toote vastavusest kõigile seaduslikele nõuetele, mis lubavad selle märgistuse kasutamist ning sellega tagatakse toote vaba liikumime kogu Euroopa majandustsooni alal. CE märgistus on mõldud ka rahvusliku järelevalve teostamiseks selleks volitatud organisatsionide poolt.

EAIC teostab väikelaevade ja jettide sertifitseerimist vastavalt EL Direktiivile 2013/53. Sõltuvalt väikelaeva tubist, võib tootja valida vastava vastavushindamise mooduli. Vastavushindamise moodulite täpsem kirjeldus on leitav Euroopa Parlamendi ja Nõukogu Otsuses Nr 768/2008. Väikelaevade suhtes, mida imporditakse väljastpoolt Euroopa Liitu, kohaldatakse hindamismoodulit PCA (Ehitusjärgse hindamise moodul).

Lisainformatsiooni saamiseks võtke meiega ühendust: eaincert[at]eaincert.eu.