Elektromagnetilise ühilduvuse sertifitseerimine

Elektriseadmed peavad olema projekteeritud vastama mitte ainult funktsionaalsete tehniliste näitajate spetsifikatsioonidele, vaid tuleb nõuetekohaselt arvestada ka seadme vastastikust mõju elektromagnetilise keskkonnaga talle ettenähtud kasutuskohas.

Elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv 2014/30 piirab seadmete elektromagnetilist kiirgust, tagamaks, et ettenähtud kasutamisel ei häiriks sellised seadmed raadio- ja telekommunikatsiooni, samuti muid seadmeid. Direktiiv reguleerib ka selliste seadmete immuunsust häiretele ja püüab tagada, et neid seadmeid ei häiriks raadiosagedus, kui neid kasutatakse ettenähtud viisil.

Elektri- ja elektroonikaseadmed (seadmed ja püsiseadmed) peavad vastama EMC nõuetele, kui need turule lastakse ja/või kasutusele võetakse. Paigaldatud seadmete puhul on vaja rakendada häid inseneritavasid ning arvestada võimalusega, et EL riikide pädevad asutused võivad rikkumise korral rakendada meetmeid.

EAIC viib läbi elektri- ja elektrronikaseadmete ning süsteemide sertifitseerimist vastavalt direktiivi 2014/30/EÜ nõuetele. Laadige alla ja täitke avaldus ning me võtame teiega ühendust, et arutada kõiki võimalusi. Avalduse vormi leiate lehelt AVALDUSED.