Euroopa Liidu Direktiiv 2014/90/EC

“Marine Equipment Directive”

Direktiiv kohaldub Direktiivis 2015/559 kirjeldatud seadmetele, mis on mõeldud paigaldamiseks Euroopa Liidu lippude all sõitvatele laevadele, ka juhul, kui see seade on valmistatud väljaspool Euroopa Liitu;

Me pakume mereseadmete hindamisteenust, et teha kindlaks nende vastavus enne, kui need on suunatud turule ning nende seadmete kontrollimise tulemusena väljastame või uuendame vastavaid sertifikaate.

Seadmed, mis vastavad Euroopa standarditele peavad kandma nn vastavusmärgist – “rooliratas”.

Kui laev tuuakse liikmesriigi lipu alla ning see ei ole veel registreeritud Euroopa liidus, tuleb läbi viia inspekteerimine, et veenduda selle seadmete tegelikus tehnilises seisukorras ning kas see vastab uroopa standarditele.

Kui seade või selle osa võivad ohtu seada laevameeskonna või -reisijate aga ka ümbritseva merekeskkonna ohtu, siis vastutav liikmesriik peab selle seadme turult kõrvaldama ning piirama või keelama selle kasutamise.

Tetud tüüp seadmeid peavad läbima katsetusi rahvusvaheliste standardite alusel. Juhul, kui rahvuslik standardiseerimisasutus ei ole neid standardei mõistliku aja jooksul üle võtnud, tuleb rakendada Euroopa Standardiseerimisorganisatsioonide standardid.