Toote vabatahtlik sertifitseerimine

Toodete vabatahtlik sertifitseerimine toimub seadusega reguleerimata valdkonnas, kui toodete suhtes ei kehti kohustuslikud Euroopa direktiivid. Kooskõlas sertifitseerimistaotlusega viib EAIC läbi toodete vastavushindamise kehtivatele nõuetele. Töö positiivsete tulemuste korral väljastatakse vabatahtlik Euroopa standarditele vastavuse sertifikaat.

Vabatahtliku sertifitseerimise eelised:

  • hinnang ja erapooletu kolmanda osapoole kinnitus, et kindlaksmääratud nõuete täitmine on tõestatud
  • pakub tarbijatele, reguleerivatele asutustele, tööstusele ja teistele huvitatud isikutele kindlustunnet, et tooted vastavad täpsustatud nõuetele
  • hõlbustab kaubandust, turulepääsu, ausat konkurentsi ja toodete tarbijate aktsepteerimist riiklikul, piirkondlikul ja rahvusvahelisel tasandil
  • tegeleda tarbijate, kasutajate ja üldisemalt kõigi huvitatud osapoolte vajadustega, andes kindlustunnet kindlaksmääratud nõuete täitmise suhtes
  • võimaldada tarnijatel tõendada turule, et erapooletu kolmas isik on tõendanud nende toote vastavust täpsustatud nõuetele
  • pakkuda kindlustunnet neile, kes on huvitatud nõuete täitmisest, ja piisavalt väärtust, et tarnijad saaksid tooteid tõhusalt turustada.

Avalduse vormi saate alla laadida “Avalduste” leheküljelt.