Sertifitseerimine Euroopa Liidu Direktiivi 2014/90/EC alusel…

Loe edasi

Juba alates 1995 aastast näitab CE märk toote vastavust …

Loe edasi

Toodete vabatahtlik sertifitseerimine toimub seadusega reguleerimata valdkonnas…

Loe edasi

Meie organisatsioon on akrediteeritud vastavalt rahvusvahelisele standardile ISO/IEC 17065:2012 „Vastavushindamine. Nõuded asutustele, kes sertifitseerivad tooteid, protsesse ja teenuseid.“

Tutvuge meie sertifitseerimisprotsessiga