Teostame vastavushindamisteenuseid järgmiste EL Direktiivide kohaselt:

  • Direktiiv 2013/53/EL väikelaevade ja jettide kohta
  • Direktiiv 2014/90 mereseadmete kohta

Direktiiv 2013/53/EL väikelaevade ja jettide kohta

Juba alates 1995 aastast näitab CE märk toote vastavust Euroopa Liidu seadustele olenemata sellest, kus toode on valmistatud, ning tagab selle toote takistamatut liikumist Euroopa turul

Paigaldades CЕ märgise oma tootele, kinnitab tootja täielikku vastutust toote vastavusest kõigile seaduslikele nõuetele, mis lubavad selle märgistuse kasutamist ning sellega tagatakse toote vaba liikumime kogu Euroopa majandustsooni alal. CE märgistus on mõeldud ka rahvusliku järelevalve teostamiseks selleks volitatud organisatsionide poolt.

EAIC teostab väikelaevade ja jettide sertifitseerimist vastavalt EL Direktiivile 2013/53. Sõltuvalt väikelaeva tüübist, võib tootja valida vastava vastavushindamise mooduli. Vastavushindamise moodulite täpsem kirjeldus on leitav Euroopa Parlamendi ja Nõukogu Otsuses Nr 768/2008. Väikelaevade suhtes, mida imporditakse väljastpoolt Euroopa Liitu, kohaldatakse hindamismoodulit PCA (Ehitusjärgse hindamise moodul).

Direktiiv 2014/90 mereseadmete kohta

Direktiiv kohaldub Direktiivis 2015/559 kirjeldatud seadmetele, mis on mõeldud paigaldamiseks Euroopa Liidu lippude all sõitvatele laevadele, ka juhul, kui see seade on valmistatud väljaspool Euroopa Liitu;

Me pakume mereseadmete hindamisteenust, et teha kindlaks nende vastavus enne, kui need on suunatud turule ning nende seadmete kontrollimise tulemusena väljastame või uuendame vastavaid sertifikaate.

Seadmed, mis vastavad Euroopa standarditele peavad kandma nn vastavusmärgist – “rooliratas”.

Kui laev tuuakse liikmesriigi lipu alla ning see ei ole veel registreeritud Euroopa liidus, tuleb läbi viia inspekteerimine, et veenduda selle seadmete tegelikus tehnilises seisukorras ning kas see vastab uroopa standarditele.

Kui seade või selle osa võivad ohtu seada laevameeskonna või -reisijate aga ka ümbritseva merekeskkonna ohtu, siis vastutav liikmesriik peab selle seadme turult kõrvaldama ning piirama või keelama selle kasutamise. Tetud tüüp seadmeid peavad läbima katsetusi rahvusvaheliste standardite alusel. Juhul, kui rahvuslik standardiseerimisasutus ei ole neid standardei mõistliku aja jooksul üle võtnud, tuleb rakendada Euroopa Standardiseerimisorganisatsioonide standardid.

Võta meiega ühendust

Puuvilla 19, Tallinn 10314, Eesti

Feliks Siirak – Direktor tehniline juhataja

Tel: +372 534 70061 eaincert@eaincert.eu

feliks.siirak@eaincert.eu