Üzletpolitikánk és Etikai kódexünk

ÜZLETPOLITIKÁNK

A Szervezet stratégiája a tengeri hajózás védelmének biztosítására és a környezetszennyezés megelőzésére irányul a hajók felszereltségére vonatkozó nemzetközi dokumentumok egységesített alkalmazása útján, amelyeket a 2014/90/EU sz. uniós direktíva A.1 sz. melléklete sorol fel, módosításokkal együtt, valamint Észtország Gazdasági és Kommunikációs miniszterének 2014.02.07-n kelt 183 sz. rendeletében foglalt követelmények alkalmazása útján, módosításokkal együtt, a hajók fedélzetének felszerelésére vonatkozóan, amelyekre az EU tagállamok kiadták a biztonsági tanúsítványokat, vagy az ő megbízásukból a nemzetközi konvencióknak megfelelően, az ilyen felszerelések EU-n belüli szabad mozgásának biztosítása érdekében, valamint annak biztosítása érdekében, hogy a termékek az EU piacára kikerüljenek és csak abban az esetben kerüljenek beüzemelésre, amennyiben nem jelentenek veszélyt az emberek tulajdonára, biztonságára, egészségére és a környezetre rendeltetésszerű használat esetén a 2013/53/EU sz. EU-s direktívának megfelelően.

A Szervezet üzletpolitikája a minőség tekintetében európai szintű szolgáltatások biztosítása, amelyek megfelelnek a Szervezet általános stratégiájának.

Ennek biztosítása érdekében a Szervezet olyan nemzetközi minőségtanúsítási rendszert alkalmaz (NMR), amely az EN ISO/IEC 17065, valamint az EU direktíváknak megfelel.

A Szervezet fenti irányelve céljául tűzi ki a felhasználók és a Szervezet dolgozói már meglévő és feltételezett szükségleteinek és elvárásainak teljesítését, és törekszik tevékenységének folyamatos jobbítására.

Fenti irányelv minőségpolitikája az NMR folyamatos fejlesztésére és tökéletesítésére irányul, az aktuális irányítási folyamatok és európai szabványok figyelembevételével.

Fenti irányelv a minőségbiztosítás terén megszabja a célokat és kötelezettségeket és a további tökéletesítéshez szükséges prioritások meghatározásával folyamatosan elemzi az NMR-t.

Fenti irányelv céljául tűzi ki a teljes személyzet folyamatos támogatását, az alvállalkozókat beleértve, függetlenségük és semlegességük biztosításával.

A Szervezet törekszik a legmagasabb szintű nemzetközi követelményeknek megfelelő normatív bázisának fejlesztésére, nemzetközi elismertségének megerősítésére, a megrendelőivel, a tengeri hatóságokkal, valamint a beszállítókkal és egyéb Hatóságokkal való üzleti kapcsolatok megerősítésére.

Etikai kódex

Az European Agency of Inspecting and Certification Ltd. (a továbbiakban tanúsító Szervezet) olyan szervezet, amely termékellenőrző (megfelelőség értékelő) tevékenységet végez és az EU direktívák által előírt megfelelőségi igazolásokat állít ki.

A tanúsító Szervezet sikeres működésének és szolgáltatásai konkurenciaképességének záloga – a magasan képzett munkaerő, amely a világ bármely országában biztosítja szolgáltatásait és elvégzi feladatait. A felügyeleti szervezet biztosítja műszaki szakemberei, ellenőrei és NMR szakértői folyamatos, legmagasabb szintű képzését, szem előtt tartva a vállalati kultúra folyamatos előmozdítását.

A szervezet vállalati kultúrája elsősorban a dolgozók elkötelezettségén alapszik, amely a szervezet céljaira, magas fokú tudatosságra, fegyelemre és semlegességre irányul. A szervezet minden dolgozója tisztában van azzal, hogy a munkája, megnyilvánulásai és viselkedése alapján fogják megítélni a szervezetet, mint egységes egészet.

A tanúsító Szervezet nem állít ki, bélyegzővel nem igazol és nem hitelesít semmilyen igazolást/jegyzőkönyvet/dokumentumot a megfelelő vizsgálatok, tesztek és/vagy ellenőrzés lefolytatása nélkül.

A tanúsító Szervezet nem használ fel hiányos, etikátlan vagy elfogult információt, amely más, hajózási szervezet vagy vállalat hírnevét/hitelességét ronthatja. A tanúsító Szervezet tevékenysége során nem sérti más, a nemzetközi piacon működő illetékes és elismert szervezet érdekeit, azok tevékenységét nem akadályozza.

A tanúsító Szervezet, annak legmagasabb szintű vezetői és a megfelelőség – értékelést végző dolgozói nem lehetnek tervezői, gyártói, szállítói, szerelői, vevői, tulajdonosai, használói vagy karbantartói annak a terméknek, amelynek megfelelőségi tanúsítását végzik, és nem lehetnek meghatalmazott képviselői egyik, itt felsorolt fél bármelyikének.

A tanúsító Szervezet legmagasabb szintű vezetőinek és a megfelelőség – értékelést végző dolgozóinak nem áll jogában közvetlenül vagy meghatalmazott képviselőként beavatkozni az adott termék tervezési, gyártási vagy építési, értékesítési, üzembe helyezési, felhasználási vagy karbantartási folyamatába. Nem vehetnek részt olyan tevékenységben, amely befolyásolhatja értékítéletük függetlenségét és az értékelési folyamat semlegességét abban az ügyben, amelynek kivizsgálásában érintettek. Ugyanez a tilalom a konzultációs tanácsadásra is kiterjed.

A tanúsító Szervezet dolgozói, beleértve az alvállalkozókat, valamint a tanásító szervezet megbízásából eljáró külső szervezetek dolgozói és képviselői titoktartási kötelezettséget vállalnak a tanúsítási folyamat során birtokukba jutott valamennyi azt érintő információ tekintetében, kivéve a törvény által megnevezett eseteket. A tanúsító Szervezet nem jogosult haszonszerzés céljából átadni harmadik szervezet részére bármilyen, az ügyfél által rá bízott információt.

A tanúsító Szervezet által kiadott értékelést nem befolyásolhatják személyes érdekek, saját tevékenység ellenőrzése, bárki más érdekeit képviselő lobbizás, közeli ismeretség, fenyegetés vagy konkurencia.

A tanúsító Szervezet dolgozóinak mindennapi életük során kerülniük kell mindent, ami ronthatja a Szervezet semlegességre és hozzáértésre vonatkozó jó hírét. Éppen ezért az Etikai Kódex szigorú betartása az egyik legalapvetőbb feltétele a tanúsító Szervezet további fejlődésének és felvirágoztatásának.